Tjänster


  • Bergrensning
  • Bergskrotning
  • Bergförstärkningsarbete
  • Vatten och frost isolering
  • Sprutbetong
  • Reparation av platsgjuten betong.
  • Spetskompetens och erfarenhet inom byggledning
Vid arbeten kring/från järnvägen kan vi offerera en totallösning inkl: lok, vagnar och all erforderlig säkerhetspersonal.

Berg och Tunnel Förstärkning


Vi är specialister inom bergsförstärkning vilket innefattar bultförstärkning, betongsprutning, vegetationsrensning, dränmattemontage samt bergsnät och skyddsnät.


Utöver erfarna bergsarbetare kan vi också erbjuda erfarna bergsklättrare. 


Vi erbjuder kvalificerade järnvägstjänster inom berg och tunnelsäkerhet.

 

Företaget disponerar en maskinpark med specialutvecklade maskiner och kapacitet att anpassa maskiner efter behov inom järnvägsområdet.


Vi samarbetar med andra företag och har en gedigen kunskapsbank.

Copyright © All Rights Reserved